سلامت و بیمه محصول

تمامی ارسال های صورت گرفته از شهر مته بیمه خواهند بود چرا که از هر طریقی که ارسال صورت گیرد مرکز حمل و نقل مسئولیت کالا را به عهده میگیرد. برای اطمینان بیشتر مشتریان تعهد اخلاقی فروشگاه شهر مته نیز کالا های ارسال شده را بدین معنی که با بسته بندی مناسب و به صورت کاملا سالم به دست مشتریان گرامی برسد بیمه می نماید.

از مشتریان عزیز تقاضا میشود در هنگام دریافت سفارشات خود، خصوصا سفارشات خارج از تهران، سلامت ظاهری بسته خود را بررسی نموده و سپس از اقدام به گشایش بسته نمایند و در صورت وجود هرگونه آسیب فیزیکی طی یک روز پس از دریافت محصول، مراتب را با مسئولین فروشگاه در میان بگذارند.