تخفیف ویژه خرید عمده

فروشگاه اینترنتی شهر مته بر آن است در صورت خرید همکاری و یا شرکت ها و ارگان ها و سایر مشتریان گرامی که بصورت کلی و عمده خرید مینمایند، تخفیف مناسب و در خور حجم خرید به مشتریان اعطا نموده تا هم قیمت نهایی به حداقل و قیمت رقابتی نزدیک شود و هم در ادامه همکاری خرید و فروش بین فروشگاه و مشتریان محترم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است که درصد تخفیف با توجه به خرید مشتریان با افزایش حجم خرید بصورت صعودی افزایش پیدا کرده و بسیار شگفت انگیز خواهد شد؛ این مهم میتواند از طریق تماس با فروشگاه شهر مته صورت گرفته و به توافق بین طرفین بینجامد.

ضمنا در صورت تماس همکاران در تهران و سایر استانها، فروشگاه شهر مته می تواند در موارد خاص و مورد تایید با مشتریان گرامی بصورت اعتباری و دریافت چک بجای وجه نقد اقدام به همکاری نماید.